Bewindvoering

Bewindvoering, ook bekend als beschermingsbewind, is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijk en/of psychisch-sociaal zijn.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks kan bijvoorbeeld een vast bedrag worden overgeboekt naar de eigen bankrekening van de cliënt als zijnde leefgeld.

Bewindvoering gaat verder dan alleen het beheren van bankrekeningen. Ook kijken wij naar de wettelijke regelingen die er zijn en waar de cliënt mogelijk recht op heeft. Dit kan zijn het verzorgen van de belastingaangiften, het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoonsgebonden budget (PGB).