Curatele

 

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarig persoon die door bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer in staat is om zelf zijn belangen waar te nemen.
Bureau Degen treedt in zo’n geval op als curator. De curator beheert voor de cliënt alle inkomsten, uitgaven, contracten en tevens komt de curator op voor belangrijke belangen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Vergeleken met andere beschermende maatregelen zoals bewindvoering en mentorschap, is curatele de meest vergaande beschermingsmaatregel, omdat de curator niet alleen de financiële belangen maar ook de persoonlijke belangen van de cliënt behartigt. Verder kan een curator verrichte rechtshandelingen weer terugdraaien.

Als curator vertegenwoordigt Bureau Degen de cliënt en beschermt hem of haar. Daarbij betrekken wij onze cliënten zo veel mogelijk bij alle beslissingen. Alles draait immers om de cliënt.