Mentorschap

 

Veel mensen in Nederland zijn door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

In dat geval kan Bureau Degen optreden als mentor. Wij beschermen daarbij op professionele wijze de persoonlijke, niet-financiële belangen van onze cliënten.

Mentorschap gaat dus niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom zorg, wonen en welzijn. Bijvoorbeeld als de cliënt moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. De keuzes die de cliënt heeft, leggen wij zo goed mogelijk aan hem uit en we houden nadrukkelijk rekening met diens wensen en voorkeuren. Indien cliënt niet goed meer in staat is zelf keuzes te maken, dan overleggen we met zijn familie, partner en andere direct betrokkenen.

Via ons uitgebreide professionele netwerk hebben wij toegang tot een veelheid aan deskundigen die ons kunnen ondersteunen en adviseren.