Privacy verklaring

 

Tijdens het bezoek aan de website van Bureau Degen worden geen persoonlijke privacy gevoelige gegevens, in welke vorm dan ook, verzameld en/of opgeslagen.

Ook maakt de website van Bureau Degen geen gebruik van cookies in welke vorm dan ook.

Indien het contactformulier wordt ingevoerd dan wordt de verkregen informatie alleen gebruikt voor het beantwoorden van de vraag. De verkregen informatie is alleen noodzakelijk voor het zo goed mogelijk kunnen beantwoorden ervan.

Na beantwoording worden de persoonlijke gegevens verwijderd tenzij er verplichtingen voortvloeien uit het gegeven antwoord.

© Copyright 2019 Bureau Degen